Športová grafika a videá

Ponúkame: 

- Dizajn športových plagátov, pozvánok atď.
- Úprava tímových a profilových fotiek hráčov
- Športové promo videá (napríklad pozvánka na zápas alebo novú sezónu)
- GoPro videá
- Zostrihy zo zápasov pre hráčov alebo tímy

EN 
Offer:
- Design of sports posters, invitations etc.
- Design of team photos and profile pictures of players
- Sports promotion videos (for example invitation for a game or new season)
- GoPro videos
- Game or player highlights 

DE 
Angebot: 
- Design von Sportposter, Einladungen etc.
- Desing von Teamphotos und Spielerphotos
- Sportvideos (zum Beispiel Einladung auf ein Spiel oder auf die neue Saison)
- GoPro Videos
- Spielausschnitte vom Team oder Spieler