Sústredenia a Teambuildingy


Ponuka pre firmy: 
Kompletné zabezpečenie teambuildingovej akcie pre zamestnancov. Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a radi Vám pomôžeme!

Teambuildingový víkend na Zochovej Chate (Malé Karpaty, 7 kilometrov od mesta Modra)

Ubytovanie podľa požiadaviek

Teambuildingové aktivity:
- tréning pod dohľadom skúseného kondičného trénera
- zápasy v rozličných kolektívnych športoch v športovej hale
- pub quiz
- túra na vrch Vysoká (754 m.n.m) 
- bicyklová túra po Malých Karpatoch
- Wine Crawl - ochutnávková túra po najlepších modranských vínnych pivniciach_________________________________________________________________________________________________

Ponuka pre športové kluby, tímy a športovcov: 
 
Kompletné zabezpečenie letných a zimných športových sústredení (športové priestory, wellness, teambuilding) pre kolektívy a jednotlivcov. Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a radi Vám pomôžeme!

SLOVENSKO
Bobrovec, Západné Tatry
Horský hotel Mních*** sa nachádza uprostred krásnej prírody za dedinkou Bobrovec, 10 kilometrov od Liptovského Mikuláša. Okrem aktivít v krásnej okolitej tatranskej prírode a turisticky atraktívnej oblasti Liptova môžete využiť aj tenisové ihrisko priamo v areáli hotela, futbalové ihrisko v Bobrovci, telocvičňu v Bobrovci alebo Liptov Arénu v Liptovskom Mikuláši. Po náročnom dni ponúka hotel aj vírivo-masážny bazén, saunu alebo masáže. Aquapark Tatralandia je vo vzdialenosti 8 kilometrov, GinoParadise Bešeňová je vzdialená 27 kilometrov. Hotel taktiež ponúka veľmi širokú ponuku teambuildingových aktivít, v blízkom okolí sa taktiež dajú využiť klasické aktivity ako rafting, paragliding alebo voľný pád vo veternom tuneli.

Viac info: www.hotelmnich.sk 

 
 
 

Zochova Chata, Malé Karpaty
Zochova Chata je rekreačná oblasť v srdci Malých Karpát, vzdialená 7 kilometrov od mesta Modra a 34 kilometrov od Bratislavy. Nachádza sa tu viacero ubytovacích zariadení a tak je k dispozícii široká ponuka ubytovania, od lacnejších penziónov až po luxusnejšie hotely s wellnessom. Ponuka športových aktivít je rôzna, Malé Karpaty ponúkajú skvelé možnosti na pešie túry a cykloturistiku. K dispozícii je športová hala v Modre, futbalové ihrisko v Modre alebo ihriská s umelou trávou. Z teambuildingových aktivít vieme zabezpečiť napríklad paintball, tandemové zoskoky na letisku v Dubovej a ďalšie iné aktivity.

LITVA
Vilnius, Národný park Trakai
Hlavné mesto Litvy očarí každého svojou historickou, no zároveň veľmi modernou a priateľskou atmosférou. Mesto ponúka veľa športovísk a trávnatých plôch, vďaka lesom v okolí mesta sú taktiež možné cyklotúry alebo splavovanie rieky. 20 minút od Vilniusu sa nachádza unikátny vodný hrad Trakai, ktorý ponúka ideálne prostredie na behanie alebo kúpanie.

Viac info: www.vilnius-tourism.lt/en/ 
www.trakai-visit.lt/en/trakai 

 

Klaipeda, Národný park Kurská Kosa
Kilometre prázdnych bielych piesočnatých pláží Baltského mora a najväčšie pieskové duny v Európe. To je litovský národný park Kurská Kosa, čarovné miesto ideálne na túry a cykloturistiku. Vstupom do národného parku je prístavné a tretie najväčšie mesto Litvy – Klaipeda. Za návštevu taktiež stoja rybárska dedinka Nida a letné turistické centrum Palanga. 

Viac info: www.klaipedainfo.lt/en/  
www.lithuania.travel/en/attractions/-national-park-of-the-curonian-spit/17136 

 


EN 

Offer for companies: 
We offer complete service of teambuilding camp for employees. Contact us with your expectations and we will be glad to help you!

Teambuilding weekend at Zochova Chata (Malé Karpaty, 7 kilometres from the town of Modra) 
Accommodation due to the requests 

Teambuilding activities:
- training with experienced fitness coach
- matches in different collective indoor sports 
- pub quiz
- hiking to the mountain Vysoká (754 m.) 
- bicycle tour over Little Carpathians
- Wine Crawl - wine tasting at best wine celleries in Modra 

_______________________________________________________________________________________________________________

Offer for sports clubs, teams and athletes:
We offer complete service of summer and winter sport camps (sports infrastructure, wellness, teambuilding) for teams or individual athletes. Contact us with your expectations and we will be glad to help you!

SLOVAKIA
Bobrovec, Western Tatras
Horský Hotel Mních*** (Mountain Hotel Mních) is located in the middle of beautiful nature behind the small village of Bobrovec, 10 kilometres from Liptovský Mikuláš. Next to the activities in wonderful surrounding nature of Tatras and touristic attractive area of Liptov, it is possible to use tennis court directly in the hotel area, football field or gym in Bobrovec, as well as Liptov Arena in Liptovský Mikuláš. After exhausting workout day hotel offers whirlpool bath, sauna or massages. Aquapark Tatralandia is only 8 kilometres away, GinoParadise Bešeňová is located 27 kilometres from the hotel. Hotel also offers a wide range of teambuilding activites, it is also possible to use activities in surroundings like rafting, paragliding or free fall in the wind tunnel. 

More info: www.hotelmnich.sk 

Zochova Chata, Malé Karpaty
Zochova Chata is recreational area in the heart of Malé Karpaty, located only 7 kilometres away from town of Modra and 34 kilometres from the capital of Slovakia - Bratislava. There are plenty of acommodation capacities, therefore a wide range of acommodation is possible, from cheap guesthouses to luxury hotels with wellness. The offer of sport activities is wide as well - mountains of Malé Karpaty offer many opportunities for hiking or bicycle tours. Sports hall in Modra, football field in Modra or courts with artificial ground are available. We can arrange teambuilding activities like paintball, tandem parachute jumps in the airport of Dubová etc.

LITHUANIA
Vilnius, National Park Trakai 
The capital of Lithuania is fascinating for everybody because of its historical, but still very modern and friendly atmosphere. The city offers many sports facilities and green areas. Thanks to many forrests in surroundings, bicycle tours and canoe tours on river are possible. 20 minutes from Vilnius, an unique water castle Trakai is located, which offers perfect conditions for running and swimming. 

More info: www.vilnius-tourism.lt/en/ 
www.trakai-visit.lt/en/trakai 

Klaipeda, National Park Curonian Split
Kilometres of empty beaches of the Balitc Sea with white sand and the biggest sand dunes in Europe. That is lithuanian National Park Curonian Split, a wonderful place perfect for hiking and bicycle tours. The entrance to the national park is the biggest lithuanian harbour and third biggest city of the country - Klaipeda. Worth to visit is aĺso small fishermen's village Nida and summer tourist resort Palanga. 

More info: www.klaipedainfo.lt/en/  
www.lithuania.travel/en/attractions/-national-park-of-the-curonian-spit/17136 

______________________________________________________________________________________________________________

DE 
Angebot für Teams, Vereine und Sportler:
Wir bieten kompletten Service (Sportliche Anlagen, Wellness, Teambuilding) von Sommer- und Wintersportcamps für Mannschaften oder individuelle Sportler an. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Vorstellungen und wir werden sie gern weiter helfen!

SLOWAKEI
Bobrovec, West Tatra
Horský Hotel Mních*** befindet sich im Herzen von wunderschönen Natur hinter einem kleinen Dorf namens Bobrovec, 10 kilometer von Liptovský Mikuláš entfernt. Neben vielen Aktivitäten in schöner Umgebung von Natur der Tatras und von turistisch sehr attraktiven Region Liptov, es ist möglich den Tennisfeld direkt in der Hotelanlage zu nutzen, Fussballfeld oder Kraftraum n Bobrovec, sowie die Liptov Arena in Liptovský Mikuláš. Nach einem anstrengendem Tag kann bietet das Hotel Whirlpoolbad, Sauna oder Massagen an. Aquapark Tatralandia ist nur 8 kilometer entfernt und GinoParadise Bešeňová befindet sich 27 kilometer vom Hotel. Hotel bietet auch sehr breites Feld an Teambuilding Aktivitäten an und außerdem ist es möglich die Aktivitäten im Umfeld wie Rafting, Paragliding oder Freien Fall in einem Windtunnel zu nutzen. 

Mehr Info: www.hotelmnich.sk 

Zochova Chata, Malé Karpaty
Zochova Chata ist eine Rekreationsarea im Herzen von Malé Karpaty, nur 7 kilometer von der Weinstadt Modra entfernt und nur 34 kilometer von der Hauptstadt - Bratislava. Es gibt sehr viele Übernachtungsmöglichkeiten, vorhanden ist eine breite Auswahl von billigen Gasthäusern bis zu luxuriösen Hotels mit Wellness. Das Angebot an Sportmöglichkeiten ist auch sehr breit - die Bergen von Malé Karpaty bieten viele Gelegenheiten für viele Tours - zu Fuß oder auf zwei Rädern. Sporthalle in Modra, Fussballfeld oder Anlagen mit künstlichem Boden sind in Modra verfügbar. Wir können auch viele Teambuildingaktivitäten  wie zum Beispiel Paintball, Tandemfallschirmsprung etc. organisieren. 

LITAUEN
Vilnius, National Park Trakai 
Die Hauptstadt von Litauen bewundert jeden wegen ihrer historischer, aber trotzdem sehr moderner und freundlicher Atmosphäre. In der Stadt befinden sich sehr viele Sportanlagen und grüne Flächen. Dank viele Wälder im nahen Umfeld der Stadt sind Fahhradtours und Kajakfahren möglich. 20 Minuten von Vilnius gibt es der einzigartige Wasserburg Trakai, der die beste Bedingungen zum Laufen und Schwimmen anbietet. 

Mehr Info: www.vilnius-tourism.lt/en/ 
www.trakai-visit.lt/en/trakai 

Klaipeda, National Park Kurische Nehrung
Kilometer von freien Stränder des Baltikum Sees mit weissem Sand und grössten Sanddünen in Europa. Das ist der lithauische National Park Kurische Nehrung, wunderbarer Ort perfekt für Hiking oder Fahhradtours. Das Eingangstor in den Nationalpark ist der größte lithauische Hafen und die drittgrößte Stadt des Landes Klaipeda. Besuchenswert ist auch kleines Fischerdorf Nida und turistischer Sommerresort Palanga.  

Mehr Info: www.klaipedainfo.lt/en/  
www.lithuania.travel/en/attractions/-national-park-of-the-curonian-spit/17136