Športový Online Marketing

Potrebujete pomoc pri propagácií Vášho zápasu, turnaja, športového podujatia alebo iného eventu cez internet? Online marketing sa stal v poslednej dobe neoddeliteľnou súčasťou väčšiny kampaní a vďaka výbornej efektivite (veľký zásah za malé náklady) aj veľmi obľúbeným prostriedkom. Na to, aby bola online kampaň kvalitná a úspešná si však propagácia cez sociálne siete, vyhľadávače alebo newslettere vyžaduje dobrý nápad, kreativitu a šikovnosť. 

Pomôžeme a poradíme Vám pri nastavení online kampane, prípadne Vám na mieru nastavíme online časť Vašej marketingovej kampane vrátane vizuálov, videí a iného obsahu. Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a radi Vám pomôžeme.


                                    

EN 

Do you need help with online promo of your match, tournament, sport event or other event? Online marketing is nowadays a fest part of all campaigns and also very famous tool thanks to it effectivity (high reach for low costs). In order to have a good and successful online campaing, you need to have good ideas and a lot of creativity.

We help you with setting of your campaign or we tailor a perfect online campaign for you inclusive visuals, videos or other content. Contact us with your requirements and we will be glad to help you!

DE 

Brauchen Sie Hilfe bei der Propagation von Ihrem Spiel, Turnier, Sportveranstaltung oder anderen Veranstaltung? Online marketing ist heutzutage fester Bestandteil von allen Kampagnen und dank der Effektivität (große Reichweite für kleine Kosten) auch sehr beliebt. Um eine gute und erfolgreiche Online Kampagne zu haben, muss man allerding viele gute Ideen und viel Kreativität besitzen.

Wir helfen Ihnen eine Kampagne zu errichten oder wir erstellen eine komplette und perfekt Online Kampagne einschließlich visuellen-, video- und anderen Inhalt. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Vorstellungen und wir werden Ihnen gern helfen!